Det er min far, der skriver de sjove historier om mig, og mine venner.

Det er Rikke, der tegner mig.

© Finn Bech Christensen - Publishing MalusenLand - Lyngbyvej 32 E -
DK-2100 Copenhagen, Denmark. Cvr. No. 33086571 - www.malusen.com